Najširší výber stojanov na bicykle a cyklostojanov pre mestá a obce

Informačné značky

Informačné značky vymedzujú miesta, kde platia osobitné pravidlá cestnej premávky, poskytujú účastníkom cestnej premávky informácie dopravného významu alebo slúžia na ich orientáciu; z informačnej značky môže tiež vyplývať regulácia.

Dodanie: do 15 dní

180,00 € Bez DPH: 150,00 €

Dodanie: do 15 dní

180,00 € Bez DPH: 150,00 €

Dodanie: do 15 dní

180,00 € Bez DPH: 150,00 €

DZ-305-50

Značka Obec

Dodanie: do 15 dní

180,00 € Bez DPH: 150,00 €

Informačné značky

Informačné značky vymedzujú miesta, kde platia osobitné pravidlá cestnej premávky, poskytujú účastníkom cestnej premávky informácie dopravného významu alebo slúžia na ich orientáciu; z informačnej značky môže tiež vyplývať regulácia.